Pokyny k montáži revizních dvířek do SDK

Program výroby revizních dvířek firmy Kami poskytuje celou řadu komfortních výrobků,které lze snadno aplikovat na všech prováděných stavbách zejména do sádrokartonových konstrukcí.

Konstrukční vlastnosti :

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových rámů. Vnější rám složí k snadnému uchycení ke stávající konstrukci SDK a vnitřní výklopný rám nám dovoluje snadný přístup k revizi rozvodů pod sádrokartonovými konstrukcemi. Revizní dvířka jsou osazeny zámky , které při zmačknutí nám dovolí otevření a opětovné uzavření dvířek. Revizní dvířka jsou standardně osazena sádrokartonovou deskou.

Montáž revizních dvířek

Montáž dvířek můžeme snadno provádět po opláštění , v místech ,kde je potřeba se mít snadný přístup k revizi či instalacím . Vnější rám dvířek slouží k uchycení výrobku na sádrokartonovou desku .K přišroubování používáme standardní šrouby TN 25 nebo TB 25. Počet šroubů závisí na to kde jsou dvířka osazena , jedná-li se o strop rozteč je 17 cm a jedná-li se o stěnu dodržujeme vzdálenost 20 cm. V každém případě je nutné aby rohy vnějšího rámu byly vždy přišroubovány a rozteč počítáme od rohů.

Pokyny k montáži revizních dvířek "Do zdiva"

Konstrukční vlastnosti :

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových rámů. Vnější rám složí k snadnému uchycení v stávajícím otvoru a vnitřní výklopný rám nám dovoluje snadný přístup k revizi rozvodů za stavebními konstrukcemi. Revizní dvířka jsou osazeny zámky , které při zmačknutí nám dovolí otevření a opětovné uzavření dvířek. Revizní dvířka jsou standardně osazena sádrokartonovou deskou.

Montáž

Montáž dvířek provádíme vsazením do otvoru a uchycením ke zdivu či monolitu. Vnější rám dvířek slouží k uchycení výrobku ke stavební konstrukci .K přišroubování používáme standardní šrouby s hmoždinkou s roztečí maximálně po 30 cm .Větší nevyplněné mezery mezi rámem a zdivem je možné vyplnit PUR pěnou.

Nabídka služeb

Fotogalerie

Rychlý kontakt

KAMI s.r.o.
U chaloupek 13/14
182 00 Praha 8

tel: +420 283 910 391
fax: +420 283 910 391
mobil: +420 724 354 202
mail: info@revizni-dvirka.eu

UPOZoRNĚNÍ

Spotřebitel není oprávněn, dle par.53 odst .8 písm. c) zákona č. 40/1964 sb., občanský zákoník, vrátit plnění (zboží ) bez udání důvodů do 14-ti dnů od data převzetí, pokud se jedná o plnění (zboží) upravené dle přání spotřebitele, které si spotřebitel objedná prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internet).

Mezi neupravené zboží patří standardní rozměry výrobků : (200x200 , 300x300 , 400x400 , 500x500 a 600x600mm)